* PROGRAM ŠKOLA NA KOLESÁCH
Výlety a krátkodobé pobyty v atraktívnych častiach Slovenska v kombinácii s cudzojazyčnou komunikáciou pre malé skupiny, t.j. simulácie reálnych situácií v cudzom jazyku. Garantujeme pohodlné cestovanie (9-miestny minibus – tmavé presklenie, klimatizácia, polohovateľné sedadlá, video).

 

* SEMINÁRE A PREDNÁŠKY
Nechceme byť klasickou jazykovou školou, našou snahou je poskytovať aj zaujímavé aktivity, ktoré by pomohli našim klientom rozšíriť obzor, cibriť ducha a prispievať k skvalitneniu ich duchovného života.

 

* LITERÁRNY KLUB PRE ŽENY
Chceme umožniť ženám v “lepšom/najlepšom“ veku príjemné posedenie pri inteligentnej debate o prečítaných knihách/prečítanej literatúre.

 

* AKTIVITY SENIOR KLUBU
Nie je samozrejmé dožiť sa dôchodku. Aj v pokročilom veku dobre padne stretnutie s rovesníkmi a neformálne rozhovory s nimi, evt. plánovanie spoločných, veku primeraných voľnočasových aktivít.