• seriózny záujem o učenie a spoluprácu
  • entuziazmus
  • pravidelnosť a dochvíľnosť
  • dôveru vo vlastné schopnosti
  • vzájomný rešpekt
  • rešpektovanie zásad vzájomnej spolupráce