• krátkodobú a dlhodobú výučbu anglického, nemeckého, španielskeho a ruského jazyka - výučba prebieha formou trojmesačných cyklov, ktoré na seba naväzujú. Ponúkame aj krátke kurzy, alebo konzultačné hodiny podľa potrieb a požiadaviek frekventantov.  
 • výuku šitú na mieru - vyučujúci prispôsobí metodický postup, výber materiálov a počet frekventantov kurzu  veku,  želaniam a cieľom záujemcu.
 • prípravu na maturitu - pri príprave na maturitu sa sústreďujeme na ústnu časť internej maturitnej skúšky, ale zároveň doťahujeme gramatické a pravopisné nedostatky intenzívnym precvičovaním testov, čo pomáha úspešne zvládnuť externú časť skúšky. 
 • konverzačné hodiny
 • profesionálny prístup
 • pedagogickú zdatnosť nadobudnutú dlhoročnou praxou
 • tvorivú a motivujúcu atmosféru
 • knižnicu cudzojazyčnej literatúry
 • príjemné prostredie

 

Pre koho tu je LINGUA SPIRIT?

 • pre všetky vekové kategórie
 • pre jednotlivcov, dvojice, malé skupiny (max. 4 osoby)
 • pre začiatočníkov, “večných začiatočníkov“ aj pokročilých
 • v prípade záujmu aj pre firmy

 

Špeciálna ponuka - sebapoznávanie pomocou "vesmírneho jazyka"

Aj cudzie jazyky sa učíme preto, aby sme sa ľahšie dorozumeli s ostatnými. „Vesmírny jazyk“ – astrológia – nám v tom tiež môže pomôcť, a to lepším porozumením sebe samému. Ak lepšie pochopíme, kto vlastne sme, ľahšie pochopíme aj ostatných a to, prečo priťahujeme práve daných ľudí, prečo sa práve nám stávajú isté veci, situácie... Všetko spočíva v uvedomení.
To, čo poznáme, môžeme aj ovládnuť, ale môžeme si to aj podmaniť. To, čo nedokážeme pomenovať, ovláda nás. Vtedy sme závislí. Čím sme „neuvedomenejší“, tým sme závislejší. Astrológia – to je cesta vlastným vnútrom k sebauvedomeniu, k vnútornej slobode. V prípade záujmu stačí kontaktovať autorku projektu na tel.č.: +421918051596 alebo 057/7756012.