o-spolocnostiSpoločnosť LINGUA SPIRIT s.r.o. vznikla v roku 2009 zápisom do obchodného registra. Samotný názov (lingua = jazyk, spirit = duch) sa zrodil v lete 2008 v južnej Dakote v hlave Marty Drozdovej jr. a je vyjadrením obsahovej náplne spoločnosti – vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký) a aktivity na spestrenie a obohatenie duchovného života ľudí. Zakladateľkou jazykovej školy je Marta Drozdová.

logoStaré kultúry ako egyptská, rímska a aztécka vyjadrovali k sove nejednoznačný postoj. Spájali sa s čarovaním a ich húkanie sa v niektorých krajinách považuje za zlé znamenie. Stali sa symbolom Atén, pretože tam žilo veľa týchto vtákov. Známe príslovie tvrdí, že netreba nosiť sovy do Atén, čo bola narážka na hlúpe, márne úsilie. Samotné Atény boli okrem iného aj centrom učenosti a sovy tam symbolizovali inteligenciu a múdrosť. Dokonca boli aj symbolom rímskej bohyne múdrosti Minervy (ekvivalent gréckej bohyne Atény).