o-spolocnostiSpoločnosť LINGUA SPIRIT s.r.o. vznikla v roku 2009 zápisom do obchodného registra. Samotný názov (lingua = jazyk, spirit = duch) sa zrodil v lete 2008 v južnej Dakote v hlave Marty Drozdovej jr. a je vyjadrením obsahovej náplne spoločnosti – vyučovanie cudzích jazykov (anglický a nemecký) a aktivity na spestrenie a obohatenie duchovného života ľudí. Zakladateľkou jazykovej školy je Marta Drozdová.