lektorka-drozdova*   učiteľka jazyka nemeckého a anglického
*    narodená v znamení býka
*    absolventka  štúdia germanistiky na Univerzite Karla Marxa v Lipsku (1982)
*    v mladosti nadšená propagátorka slovenského ľudového tanca a turistka
*    mama dvoch dcér
*    vďačná poslucháčka Stinga, Adele atď
*    obľúbená činnosť – čítanie detských kníh vnukovi
*    obľúbené jedlo - ryba
*     obľúbený autor – Paulo Coelho
*     najvzácnejší dar – rodina
*     najväčší úspech – udelenie ocenenia Európsky učiteľ jazykov roka 2012
*     splnený sen – založenie jazykovej školy LINGUA SPIRIT (+ viac info)

lektor-seleckyUž od detstva bolo jednou z mojich najväčších záľub vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, predovšetkým v angličtine a nemčine a bavilo ma rozširovať si svoju slovnú zásobu sledovaním zahraničných seriálov, či filmov a počúvaním piesní s prevažne anglickými textami. Počas štúdia na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom ma v tomto smere nesmierne ovplyvnila pani PhDr. Marta Drozdová, ktorej ľudský prístup a netradičné vyučovacie metódy vo mne utvrdili presvedčenie, že cudzie jazyky budú pre mňa tou správnou cestou. Po ukončení vysokoškolského štúdia na FHPV PU v Prešove v odbore anglický jazyk a literatúra som v roku 2006 začal vyučovať na ZŠ Hrnčiarskej 13 v Humennom a zároveň Akadémii vzdelávania. Okrem toho som sa tiež rozhodol pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu diaľkovou formou, a to v študíjnom odbore Marketingová komunikácia. Ešte počas štúdia v Prešove som dve letá strávil pracovne v anglickom Brightone. V roku 2008 som absolvoval týždenný vzdelávací kurz pre učiteľov anglického jazyka na univerzite v Canterbury. Mojou najväčšou voľnočasovou vášňou je hudba, nesmierne rád skladám piesne a texty a pôsobím vo viacerých hudobných zoskupeniach.

lektorka-kimakovaSom absolventka odboru anglistika a amerikanistika. Po úspešnom ukončení VŠ som mala vyše rok a pol možnosť pracovať ako tlmočníčka a prekladateľka pre MV SR - odbor azylová politika a popritom ako lektorka anglického jazyka. V súčasnoti pracujem ako kontrakt manažérka v personálnej agentúre, koordinátorka pre Fínsko, Grécko, Cyprus a Francúzsko, občasne ako externá  prekladateľka pre MV SR a opäť lektorka AJ. (+ viac info)

lektorka-tankosovaV roku 1991 som ukončila štúdium na FF UPJŠ v odbore angličtina – slovenčina. Už v piatom ročníku na VŠ som začala vyučovať 3x týždenne na dnešnej Obchodnej akadémii v Humennom (vtedy ešte Strednej ekonomickej škole) a ostala som tam dodnes – asi mi to bolo súdené. Celkom ma vystihuje znamenie Kozorožca, som vytrvalá, pracovitá, niekedy tvrdohlavá, aj keď , bohužiaľ, podľa horoskopu na staré kolená ohluchnem. Milujem svoju prácu, svojich študentov a riadim sa heslom, že osobnosť učiteľa je dôležitejšia ako to, čo vie. (+ viac info)