lektor-seleckyUž od detstva bolo jednou z mojich najväčších záľub vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, predovšetkým v angličtine a nemčine a bavilo ma rozširovať si svoju slovnú zásobu sledovaním zahraničných seriálov, či filmov a počúvaním piesní s prevažne anglickými textami. Počas štúdia na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom ma v tomto smere nesmierne ovplyvnila pani PhDr. Marta Drozdová, ktorej ľudský prístup a netradičné vyučovacie metódy vo mne utvrdili presvedčenie, že cudzie jazyky budú pre mňa tou správnou cestou. Po ukončení vysokoškolského štúdia na FHPV PU v Prešove v odbore anglický jazyk a literatúra som v roku 2006 začal vyučovať na ZŠ Hrnčiarskej 13 v Humennom a zároveň Akadémii vzdelávania. Okrem toho som sa tiež rozhodol pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu diaľkovou formou, a to v študíjnom odbore Marketingová komunikácia. Ešte počas štúdia v Prešove som dve letá strávil pracovne v anglickom Brightone. V roku 2008 som absolvoval týždenný vzdelávací kurz pre učiteľov anglického jazyka na univerzite v Canterbury. Mojou najväčšou voľnočasovou vášňou je hudba, nesmierne rád skladám piesne a texty a pôsobím vo viacerých hudobných zoskupeniach.