20. marca 2014, Soňa Tereková, žiačka ZŠ:

"V začiatkoch štúdia angličtiny som mala problémy s cudzím jazykom, preto som začala s doučovaním v tejto škole. Už v prvých mesiacoch som zaznamenala zlepšenie. Túto školu navštevujem už piaty rok, v anglickom jazyku som sa veľmi zlepšila a chodím tam aj naďalej, lebo sa tam naučím aj také témy, ktoré v škole nepreberáme. Hodiny v jazykovej škole sú podľa mňa zaujímavejšie ako v ZŠ, je nás tam, samozrejme, menej a dokážeme sa aj zasmiať a pobaviť. Jazykovú školu Lingua Spirit všetkým ODPORÚČAM."

 

20. marca 2014, Patrik Kozár:

"Túto jazykovú školu som navštevoval dva roky. Začal som v treťom ročníku gymnázia, lebo som to videl ako skvelú možnosť prípravy na maturitu, ale hlavne zlepšenia sa v anglickom jazyku, rozšíriť a upevniť si svoje vedomosti aj do budúcna. Našu skupinu sme tvorili štyria, atmosféra bola vynikajúca. Každý týždeň sme spolu zažívali kopu zábavy a každý piatok, hoci unavený po celom týždni v škole, som sa tešil, čo nové sa zase naučíme.
Táto jazyková škola je „šitá“ presne podľa toho, v čom sa potrebujete zlepšiť. Ak ste začiatočník alebo máte malé deti, angličtina vyučovaná zábavnou formou sa Vám alebo Vašim deťom bude určite lepšie učiť ako „klasika“ v škole. Ak si potrebujete upevniť určité gramatické javy, v ktorých nemáte tak jasno, môžete sa zamerať na to. Ak sa chcete zlepšiť v rozprávaní a byť pripravený a pohotový reagovať v cudzom jazyku, môžete precvičovať to.
Na naše sedenia si vždy spomínam s radosťou a úsmevom na tvári. Každý týždeň sme si určili, o akej téme chceme rozprávať. Ak niekto mal nejaký nápad alebo chcel sa s inými podeliť o nejakú zaujímavú príhodu, mohol tak urobiť, čím sa aj takto zdokonaľoval v cudzom jazyku.
Naša vyučujúca nás vždy zahŕňala rôznymi materiálmi, či už zameranými na gramatiku alebo zaujímavými príbehmi, článkami, ktoré sme mohli neskôr využiť na našich hodinách a debatovať o nich.
Návšteva kurzov v Lingua Spirit mi pomohla zdokonaliť sa v angličtine a byť pripravený reagovať na hocijakú otázku alebo tému. Taktiež mi to pomohlo v rozhodovaní venovať sa cudzím jazykom aj na vysokej škole a uberať sa v živote tým smerom, ktoré nám jazyky ponúkajú.
Táto jazyková škola mi dala veľmi veľa, spoznal som mnoho skvelých ľudí, s ktorými bola zábava a bolo pre mňa potešením pracovať. Keby som sa mal rozhodnúť ešte raz, určite by som neváhal a opäť by som sa prihlásil do Lingua Spirit."


20. marca 2014, Silvia Džopková:

"Začala som chodiť na lekcie angličtiny v čase, keď som bola na materskej s vtedy ani nie dvojročnou dcérou. Bol to pre mňa „únik“ z jednotvárnosti a každý týždeň si robím malú radosť, lebo toto je MÔJ čas na seba a pre seba. Už len to, že si otvorím napr. facebook a viem si prečítať jednoduché citáty aj v angline a rozumiem im :), je to super. Okrem toho rada behávam, a keď mám „v ušiach“ hudbu, sem-tam aj rozumiem, o čom to je :), aj to je super!
Na hodiny do Lingua Spirit chodím vyše roka (a úprimne pani Drozdova si zaslúži minimálne 10 lajkov :) fantastická lektorka – nielen ako učiteľka, ale ľudsky príjemná bytosť, prostredie učebne rovnako pozitívne) – žiaden stres :) - skrátka, aj keď som pár rokov dozadu mala skúsenosť s cudzím jazykom aj z gymnázia a aj s inými „školami“ jazykov, Linqua Spirit bola pre mňa jednoznačne NAJLEPŠIA VOĽBA :)"

 

21. mája 2014, Veronika Jakubová:

"Aktuálne som študentka Paris-Lodron University Salzburg. V priebehu druhého, tretieho a štvrtého ročníka na Gymnáziu arm. Gen. L. Svobodu (2012-2013) som navštevovala kurz nemeckého jazyka v jazykovej škole Lingua Spirit. Kurz viedla PHDr. Marta Drozdová. Kurz mi dal veľa po viacerých stránkach. Pani Drozdová bola na hodiny stále perfektne pripravená. Nejednalo sa o frontálny spôsob výučby, na aký som bola zvyknutá z gymnázia. Vyučovanie bolo organizované veľmi komunikatívne. Pani Drozdová mi dávala veľa priestoru na rozprávanie, samozrejme po nemecky. Každú hodinu sme sa venovali inej téme, napr. rodina, priateľstvo, atď. Pani Drozdová ma podporovala v tom, aby som požívala stále nové slovíčka, čím som si obohacovala slovnú zásobu a taktiež, aby som používala zložitejšie gramatické konštrukcie. To znamená, že postupne zvyšovala úroveň a ja som sa v pomerne krátkom čase v Nemčine oveľa zlepšila. Chcela by som vyzdvihnúť aj rôznorodosť metód a kreativitu, s akými ku mne pani Drozdová pristupovala. Pracovali sme s rôznymi článkami z časopisov, s kartičkami, na ktorých boli napísané kľúčové slová a témy, ku ktorým sa bolo treba vyjadriť a mnohé iné, na ktoré si už nespomínam. Okrem toho mi pani Drozdová ponúkala množstvo materiálu na prácu doma. Či už išlo o filmy v Nemčine, o ktorých sme potom na hodine rozprávali, alebo o knihy v Nemčine, alebo o gramatické cvičenia. Na začiatku som spomenula, že ma hodiny s pani Drozdovou obohatili po viacerých stránkach. Ja som sa nielen oveľa zlepšila v Nemčine, ale som sa aj naučila vyjadriť svoj názor. Pani Drozdová mi totiž počas našich spoločných hodín kládla množstvo otázok k rôznym témam. Naučila som sa v pomerne krátkom čase sformulovať vlastný názor aj na zložitejšie problematiky, a to v Nemčine. Okrem toho som mala možnosť pozorovať profesionálneho pedagóga takpovediac z prvej rady, čo mi dávalo predstavu o mojom budúcom povolaní.
Vďaka hodinám Nemčiny s pani Drozdovou som urobila veľký krok dopredu. Nemčinu som sa s podporou pani Drozdovej naučila tak, že som bez problémov urobila jazykový diplom na úrovni C1 a študujem moje obľúbené predmety (AJ, NJ) v jednej z nemecky hovoriacich krajín, v Rakúsku. Nemecké jazykové kurzy v Lingue Spirit môžem len odporučiť."